සැටලිමක්

For sale by Manoj Dilruk21 Nov 8:01 pmMatara, Matara

Rs 325,000

ඉතා හොද තත්වයෙ සෙටලිමක් විකිණිමට
වර්ග අඩ් 3000
බොඩ් හොද තත්වයෙ ඇත
මිල ගණන් සාකච්චා කල හැකිය


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0713144680
  • 0716919554

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad