සැටලිමක්

For sale by indunil25 Sep 9:44 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 50,000

Negotiable


අලුතින් නිම කරන ලද නීවසක වර්ග අඩි 600 වන සැටලිමක් විකිණීමට ඇත,, වැඩිම ඉල්ලුමට.. දැන්ම අමතන්න


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0772919288

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad