සාර්ථක ගෙවතු වගාව වැඩමුළුව ගම්පහදී

For sale by Sell Fast | Yatiyantota | KNP Computers MEMBER11 Nov 4:02 pmGampaha, Gampaha

Rs 2,500

සාර්ථක ගෙවතු වගාවකට එක් දින වැඩමුළුව ගම්පහදී

දේශිය කෘෂි ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම අරමුණු කරගනිමින් කටයුතු කරන BVIC සමූහයත්, එහි කෘෂිකාර්මික අංශය සහ වෘත්තීය පුහුණූ අංශයත් එක්ව “නාගරික ගෘහාශ්‍රිත පරිසර වල ව්‍යවසායික ගෙවතු වගාව සහ නිෂ්පාදන අලෙවිය“ යනුවෙන් එක් දින වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරයි. දිනෙන් දින ඉහළ යන ජීවන වියදම හමුවේ කුඩා පරිමාණයේ ගෙවතු ආශ්‍රිතව සරල වගාවන් ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම මඟින් එදිනෙදා පරිභෝජනය ට අවස්ථෘව ලැබීමත්, අතිරික්තයක් ඇත්නම් වෙළඳපොළක් ගොඩනංවා ව්‍යාපාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අවස්ථාවත් මෙම වැඩමුළුවට සහභාගී වන ඔබට ලැබෙනු ඇත.

# - දිනය - 2016 දෙසැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා
# - වේලාව - උදේ 9.00- සවස 4.00
# - ස්ථානය - ගම්පහ උසාවිය පාර සණස ශාලාව
# - දේශකවරු - ගෙවතු වගා ක්ෂේත්‍රෙය් නියුතු උපාධිධාරී ප්‍රවීණ දේශකවරු
# - අපේක්ෂිත කණ්ඩායම - වගාකරුවන්, මෙම අංශයේ ව්‍යාපාර වල යෙදීමට අපේක්ෂා කරන අය, උසස් පෙළ ව්‍යාපෘති සඳහා කරුණු සොයන්නන් සහ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීමට කැමැති දැනට ගෙවතු වගාවේ යෙදෙන්නන්
# - පහසුකම් - උදේ සවස තේ / විස්තරාත්මක අත්පොත සහ පුද්ගලික උපදේශණ සැපයේ

ලියාපදිංචිය සහ වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංක වලට අමතන්න.


Report this ad

Contact

  • 0766642607
  • 0711505540

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Yatiyantota | KNP Computers

Authorized ikman.lk agent in Yatiyantota


Share this ad