සාමාන්‍ය සේවකයන් - ශ්‍රී ලoකා

Posted by Target Consulting MEMBER27 Aug 9:04 amKotte, Colombo

Job Title: සාමාන්‍ය සේවක (Workers)
Location: Colombo
Salary: මුලික වැටුප, ඇතිකළ දීමන හා වෙනත් දීමන

අප සමාගමේ කර්මාන්ත ශාලාවෙහි දැනට පවතින "සාමාන්‍ය සේවක" රැකියා පුරප්පාඩු 75ක් සඳහා පිරිමි හා ගැහැණු සේවක මහත්ම මහත්මීන් අලුතෙන් බඳවා ගෙනීම මේ දිනවල සිදු කරනු ලැබේ.

මෙම පුරප්පාඩු සඳහා තෝරාගත් ය සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ හිමිවනු ඇත.

- මුලික වැටුප, ඇතිකළ දීමන හා වෙනත් දීමන සමග මුළු වැටුප රු.. 30,000/= පමණ
- රුපියල් 90/= වැනි සුළු මුදලකට උදේ, දවල් හා රාත්‍රී ආහාර වේල් තුනම ලබා දීම
- සෙනසුරාදා දින 1/2 ක් හා ඉරිදා දින සතිනිවාඩුව
- පිරිමි සේවකයන් සඳහා නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්
- සේවය ස්ථිර වූ පසු වසරකට නිවාඩු දින 35ක්

මෙවන් ප්‍රතිලාභ හිමි ආයතනයේ ස්ථිර සේවක මඩුල්ලට එක්වීම සඳහා කැමති වයස අවුරුදු 35 ට අඩු ය සිටීනම් අදම මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා දින 14 ක් ඇතුලත අයදුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
targetrec.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Target Consulting

Looking For People? Let Us Do The Finding


Share this ad