සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව

For sale by Poorna11 Sep 4:38 pmMaharagama, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


* 8 වසර සිට 11 වසර දක්වා සිසුන්
* සිංහල මාධ්‍ය
* නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම
* තනි හෝ කුඩා කන්ඩායම් පන්ති
* නුගේගොඩ,මහරගම,පන්නිපිටිය,කොට්ටාව
හෝකන්දර සහ මාලබේ අවට
* ඉගැන්වීම උපාධිධාරී පලපුරුදු ගුරුවයෙකු
විසින් සිදුකරයි...

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0712600956

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad