රුසියාවේ අධ්‍යාපනයට වරම් MBBS

For sale by Russian Educational Centre MEMBER26 Sep 5:32 pmNugegoda, Colombo

Rs 350,000

රුසියාවේ අධ්‍යාපනයට වරම්

ඔබටත් වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුල් වීමට ලකුණු මදිද ???????

කණගාටු වෙන්න එපා
ඔබගේ වෛද්‍යවරයෙක් වීමේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට අපි මගපෙන්නන්නෙමු ........................................

සියළුම ප්‍රයෝගික පුහුණු හා තාක්ෂණික පුහුණුව යටතේ ඉංග්‍රීසී මාධයෙන් Medicine රුසියාවේ හැදෑරීමට දැන් ඔබටත් පුළුවන්!!!!!!!!!!!!!

විස්තර සඳහා අමතන්න ...........

Russian Education Center
Rotary Hall - Nugegoda


Report this ad

Contact

 • 0711707070
 • 0711606060
 • 0112769833
 • 0114377388
 • 0711808080

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Russian Educational Centre

Invest in Knowledge and get the best results


Share this ad

More ads from Russian Educational Centre