රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඉඩම සහ නිවස

For sale by Dharmapala13 Oct 3:25 pmMatara, Matara

Rs 1,400,000

Negotiable


රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය අසල, මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට මීටර් 200 දුරින්, ජලය, විදුලිය, අඩි 10 පාර, නිරවුල් ඔප්පු, නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි ඉඩම සහ නිවස මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකිණීමට. පැමිණ පරීක්ශාකරබලා මුදල සාකච්චා කරගැනීමට හැකිය.


Address:
ආරෙවත්ත ගන්දරාවත්ත දෙවිනුවර
Beds:
2
Baths:
1
House size:
623.0 sqft
Land size:
14.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0716464236
  • 0766822508

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad