රත්නපුරයෙන් අගනා ඉඩමක්

For sale by Charith Dasanayaka18 Nov 12:21 amRatnapura, Ratnapura

Rs 10,000,000

Negotiable


අක්කර 7.5ක අගනා ඉඩමක් රත්නපුරයෙන්.. නිවාඩු නිකේතනයකට, තේ-රබර් වැනි වගා කටයුත්තකට වඩාත් සුදුසුයි.. (කාලයකට පෙර හොද අදායමක් ලැබූ තේ වත්තකි.ඒ සදහා ගතකිරීමට කාල වෙලාවක් නැතිවුන නිසා ඉඩමේ කිසිම වගා කටයුත්තක් අවුරුදු කිහිපයක සිට සිදු කිරීමට නොහැකි විය)


Address:
Ratnapura, Sabaragamuwa Province
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land size:
7.5 acres
Report this ad

Contact

  • 0712576083

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads