රත්නපුර හිදැල්ලන නිවසක් බදුදීමට තිබේ

For rent by s rodrigo 6 Oct 10:46 amRatnapura, Ratnapura

Rs 13,000 /month

කොළඹ රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ හිදැල්ලන හන්දිය ආසන්නයේ පිහිටි නිවසක් බදුදීමට තිබේ.
අඩි 12 *16 නිදන කාමරය , නාන කාමරය ,සාලය, මුළුතැන්ගෙය සහිතයි


Beds:
1
Baths:
1
House size:
500.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0719388793

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad