රසායන විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ‍

For sale by amith chalana 7 Sep 5:01 pmMoratuwa, Colombo

Rs 1,500

A/L රසායන විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ මුල සිට සරලව .මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්ජිනේරු පිඨයේ රසායනික ඉන්ජිනේරු දෙපර්තමෙන්තුවෙ ශිෂ්‍යයකු විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ .තනි හො කන්ඩායම් වශයෙන් .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0716008350

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad