රොට්වයලර් වර්ගයේ ගැහැණු පැටවකු

For sale by ms nisansala28 Sep 1:56 pmAmbalangoda, Galle

Rs 36,000

අත් පා මහත / විශාල ලෙස හොදින් වැඩුනු
සියලුම පැටවුන් නියමිත බරින් යුක්තය
පනුවන් හලා කෑමට හුරු කර ඇත
විටමින් හා කෑම ලබා දෙනු ආකාරය පිළිබද සම්පුර්ණ දැනුවත් කිරීම්
සුනඛ තරග වලට ඉදිරිපත් කරලීමේ හැකියාව
"වෙනත් තැන් වලත් බලා අවසානයට පැමිණ වෙනස වටහාගන්න"`


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0713391094

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads