රොට්වයලර් බලු පැටවුන් විකිණීමට

For sale by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER 1 Sep 4:05 pmKadawatha, Gampaha

Rs 30,000

Negotiable


නිරෝගී පෘෂ්ටිමත් සති 5 වයස ඇති රොට්වයලර් බලු පැටවුන් විකිණීමට ඇත .පණුවන් හලා ඇත .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0750655565

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad