රොට්වයලර් බලු පැටවුන්

For sale by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER24 Nov 3:53 pmKadawatha, Gampaha

Rs 23,000

Negotiable


සති 06 වයස රොට්වයලර් බලු පැටවුන් විකිණීමට. සියලුම එන්නත් ලබා දී ඇත .කෑමට හුරුකර ඇත .

RS 23000


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0756551134

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad