රෝද පුටුවක්

For sale by OPTIITREND OPTICAL MEMBER 3 Nov 5:24 amDehiwala, Colombo

Rs 10,300

BRAND NEW උසස් තත්ත්වයේ ගුණයකින්-හැකි ඊසි රැගෙන ආනයනය රෝද පුටුවක්.

PRICE 10300 / =

අප අමතන්න:
(සිංහල, දෙමළ, ඉංග්රීසි)


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0777792546

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
OPTIITREND OPTICAL

Our Mission Is Your Vision


Share this ad