රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster11 Oct 3:48 pmKadawatha, Gampaha

අලුත් Hyundai Eon කාර් එකක් කොළඹ නගරයෙහි ජනප්‍රිය ටැක්සි සර්විස් එකකට දමා පැදීමට රියදුරකු අවශ්යයි
- මූලික වැටුප + දිනක දළ ආදායමෙන් ආකර්ශණීය කොමිස් දීමනා.

# රැකියා තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

# ප්‍රතිලාභ

- මසකට රු. 40,000/= කට වඩා වැඩි අදායමක් පහසුවෙන් උපයා ගත හැක.
- මසකට වරක් වැටුප් ගෙවනු ලැබේ.
- ජංගම දුරකතනයක් සපයනු ලැබේ.
- සියලුම ඉරිදා දිනයන් සහ පොහොය දිනයන් නිවාඩු දිනයන් වේ.

# සුදුසුකම්

- Cab Service මෘදුකාංගය භාවිත කිරීම හා GPS Navigation පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා දෙනු ලැබේ.
සුදුසුකම්,
- මැනුවල් කාර් පැදීමෙහි, අවම වශයෙන් වසර 02ක වත් පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය.
- පොලිස් වාර්තාවක් හෝ ග්‍රාම සේවක සහතිකයක් ඉදිරිපත් කල යුතු වේ.
- වයස අවුරුදු 25 කට වඩා වැඩි විය යුතුය.
- කඩවත ප්‍රදේශය අවට පදිංචි කෙනෙකු නම් වඩාත් සුදුසු වේ.
- මත් පැන් පානය කිරීමෙන් හා දුම් වැටි භාවිතයෙන් තොර විය යුතුය.
- කොළඹ නගරයේ මං මාවත් පිලිබඳ හෝ Google Map Navigation පිලිබඳ දැනුමක් තිබීම අගය කොට සලකනු ලැබේ.
ඉහත සුදුසුකම් ඔබ සතුව තිබේ නම් දුරකථන අංකයට අමතන්න.

නැතහොත් ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Other
Report this ad

Apply for this job

  • 0726048755

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads