රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Aradanas දැන්වීම් ආයතනයr MEMBER19 Sep 4:38 pmHomagama, Colombo

# තනතුර - රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
====================

අප ආයතනයට දක්ෂ ,විනීත සැහැල්ලු වාහන බලපත්‍ර හිමි වයස 30-40 රියදුරෙකු හෝමාගම , කොට්ටාව , මහරගම , මීගොඩ , නුගේගොඩ අවටින් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි .

# ප්‍රතිලාභ -

අවම වැටුප 25000/= ( දක්ෂතාවය මත වැටුප් වැඩි කෙරේ ) දිනපතා ගෙවීම් ,ආහාරපාන සපයනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

(ග්‍රාම සේවක සහතිකය සමඟින් පැමිණෙන්න )

( විමසීම් - උදෑසන : 9:00 - රාත්‍රී 8:00 තෙක් )

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0715265804

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad