රෙදි පටි බෝල cotton waste

For sale by Bandula 8 Nov 7:55 amMalabe, Colombo

Rs 65

ඉතා ශක්තිමත් ගෙවතු,හාඩ්වෙයාර්,ලී මෝල්,වෙලදසල් සදහා රෙදි පටි බෝල තොග හා සිල්ලරට
ඔබට උවමනව අනුව ලබා දිය හෑකිය

දිවයිනේ අඩුම හා සාධාරණ මිල/තොග සදහා විශේෂ මිල
කිලෝ එකක මිල 65/=++
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dadallage Distributors -Head Office Malabe
Malabe/Kaduwela/Athurugiriya/Kottawa/Maharagama/Homagama/Moratuwa/Kaluthara/Panadura/Mathugama/Awissawella


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0750913137

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads