රැකියා අවස්ථා

For sale by townnation30 Aug 9:02 amKalutara, Kalutara

Rs 33

Negotiable


රැකියා අවස්ථා
රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සඳහා ඉඩ තිබෙනවා.
පිරිමි හා කාන්තා අයදුම් කිරීමට.
ඔබ ඩයලොග් භාවිතා කරන්නෙක් නම් REG <හිස්තැනක්> GET යනුවෙන් සඳහන් කර 77007 වෙත SMS යවන්න.
(Dialog / Hutch Users)

வேலைவாய்ப்பு
அரச மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்புக்களுக்கான வெற்றிடம் உள்ளது.
ஆண் , பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
நீங்கள் Dialog / Hutch பாவனையாளராயின்
REG <இடைவெளி> GET என டைப் செய்து 77007 க்கு SMS அனுப்புங்கள்.

Vacancies Service
Banking Jobs, Accounting Jobs, Marketing, Computing, Government / Private Jobs Available.
Dialog & Hutch Users :
Type REG GET and send it to 77007 to get job alerts via sms.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Mobile Phone
Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad