රාගම නිවසක් විකිණීමට

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER21 Oct 11:13 amRagama, Gampaha

Rs 3,800,000

Negotiable


රාගම කුරැකුලාව-පන්සල පාරේ නිවසක් විකිණීමට ඇත. රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, වත්තල නගර වලට ඉක්මණින්


Beds:
3
Baths:
1
House size:
986.0 sqft
Land size:
8.8 perches
Report this ad

Contact

  • 0756618726

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad