පයාගල ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop MEMBER19 Sep 12:57 pmKalutara, Kalutara

Rs 125,000

Negotiable


ගාලු පාරට මීටර් 650
පර්චස් 8 * 125,000/=
නිරවුල් ඔප්පු
පොල් ගස්, තැඹිලි ගස් සමග දෙල් ගසක් ඇත.
නිස්කලංක පරිසරය
ඉඩම වටා මායිම් වැට ගසා ඇත.
ඉඩමට ඇතුල් වීමට අඩි 10 පාරක් ඇත.
බැංකු ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
ඇත් පන්තිය පාර , පයාගල,කළුතර
Land type:
Residential
Land size:
8.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776105674

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop

Authorized ikman.lk agent in Kaluthara


Share this ad