පුත්තලම අගනා පොල් ඉඩම් පහසු ගෙවීමට

For sale by Sell Fast | Chilaw | MCI Computer Tec MEMBER29 Sep 4:08 pmPuttalam, Puttalam

Rs 1,500,000

Negotiable


පුත්තලම නගරයට 10km දුරින් අගනා පොල් ඉඩම්
සියලු පහසුකම් සමග ජලය , විදුලිය , දුරකථන
අංග සම්පුර්ණ පැල පොල් අක්කරයක වටිනාකම රු 1500000/- කි
පළමු වාරිකය රු 1000000/- කි
දෙවන වාරිකය රු 100000/- කි
ඉත්රිය සමාන වාරික 57කින් ගෙවිය හැක
වාරිකයක වටිනාකම රු 7017/-
Please Contact
S.M.N.Deshappriya


Address:
Puttalam
Land type:
Agricultural
Land size:
10.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0779418076

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Chilaw | MCI Computer Tec

Authorized ikman.lk agent in Chillaw


Share this ad