පුහුණුවන කළමණාකරුවන්

Posted by Granton Group28 Oct 2:17 pmKurunegala, Kurunegala

මෙවර අ.පො.ස උ.පෙල පෙනීසිටි ඔබට කළමණාකරුවෙකු වීමට අවස්ථාවක්.

ලොව ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතනයක් වන Granton International ආයතනයේ කළමණාකාරීත්වයේ පවතින සීමිත පුරප්පඩු පිරවීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දිනවල අප හලාවත ශාකාවේදී සිදුකෙරේ.

# තනතුර - පුහුණුවන කළමණාකරුවන්
==========================

සය මාසික පුහුණුවකින් පසුව අප ආයතනයේ ශාකා කළමණාකරුවෙකු ලෙස සේවයට අනියුක්ත කෙරේ.

# සුදුසුකම්:-

O/L ,A/L පෙනිසිටීම
වයස අවුරුදු 18-28

# ප්‍රතිලාභ -

පුහුණු කාලය තුල ඔබට :-

01.ඉන්ග්‍රීසි කතා පුහුණුව
02.කෙටි කාලීන උසස්වීම්
03.විදේශ පුහුණුව
04.රු15000-25000 වැටුපක්

පුහුණුවෙන් පසු ඔබට:-

01.කළමණාකරුවෙකු ලෙස අප ආයතනය තුල ස්ථිර රැකියව
02.දීමනා සහිතව රු45000ට වැඩි මාසික වැටුපක්
03.විදේශ සංචාර
04.නිවාස හා රථ වාහන දීමනා

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0777413412

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads