පුහුණු කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Management Training Center - Wattala MEMBER26 Aug 12:35 pmKurunegala, Kurunegala

~ සිහින දකින්නට නොව සිහින සැබෑ කරගැනීමට අප හා එක්වන්න. ~

~ ජීවිතය ජයගන්න - එක්වන්න අප සමඟ ~

ඔබ සොයන්න්නේ ස්ථාවර සහ තෘප්තිමත් රැකියාවක්ද ? නැත්නම් රැකියාවට සාපේක්ෂව ඉහල ජීවන තත්වයක්ද ?

Management Training Center of Sri Lanka හි 2016 වසර අවසානයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිවයින පුරා නවතම ශාඛා සඳහා දිවයිනේ සෑම පළාතකින්ම නවකයින් බඳවා ගැනේ.

පුහුණු කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
==========================

~ වයස අවු. 18 ත් 35 ත් අතර,
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සහ (උ/පෙළ) පෙනී සිටි,

රැකියා අපේක්‍ෂිත අයෙක්නම් අදම අයඳුම් කරන්න.

අපෙන් ඔබට,

# පුහුණු කාලය තුලදී රු. 15,500/= ත් රු. 18,500/= ත් අතර දීමනාවක්,
# පුහුණුවෙන් පසු රු. 65,500/= ට වඩා වැඩි වැටුපක්,
# තම සාර්ථකත්වය වෙත පියමනින්නන් සඳහා විදෙස් සංචාර සමඟ ආකර්ශනීය දිරි දීමනා රැසක් පිරිනැමේ.

$$ රැකියාව ඔබේ ප්‍රදේශයෙන්ම $$

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Management Training Center - Wattala ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 65,500 per month (Negotiable)
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Management Training Center - Wattala

We make your vision & dream a reality


Share this ad