පුච්චන ලද පෝරණු ගඩොල්

For sale by Roshan Abeysinghe20 Sep 11:54 amPuttalam, Puttalam

Rs 14

පුච්චන ලද පෝරණු ගඩොල් ඉතා සාධාරණ මිලට ආනමඩුවෙදී
ඔබගේ නිවසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා ඉතා අනර්ඝ තත්වයෙන් යුත් ගඩොල් නිෂ්පාදන ඔබත් සොයන්නේද? එසේ නොමැතිනම් ගඩොල් බෙදාහැරීමේ හෝ තොග වශයෙන් මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේද?
එසේ නම් තත්වයෙන් උසස් ගඩොල් ඉතා සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට වහාම අප අමතන්න.
අපගේ ගඩොල් නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයන් පහත පරිදි වේ.
(8.5” x 5” x 3”) වේ
ගඩොලක මිල රුපියල් 14.00 ක් වේ
අප විසින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන අතර ඒ සදහා අමතර මුදලක් අයකරන බව කාරුණිකව සලකන්න
---------------------------------------------------------------------------------
FURNACE BAKED BRICKS AT AN AFFORDABLE PRICE!
IN ANAMADUWA
Are you building your house and looking for quality bricks? Or are you a distributor/wholesaler of bricks?
Call us as we offer you high quality bricks from our furnaces (size 8.5" x 5" x 3") at Rs.14/- per brick from our site in Anamaduwa.
We undertake deliveries too at an additional
Cost!

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0779384187
  • 0713929390

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads