ප්‍රදර්ශනාගාර සුපරීක්ෂක (පිරිමි)

Posted by Kiddies and Toys International (Pvt) Ltd MEMBER10 Nov 7:56 pmGalle, Galle

මාතෘ සහ ළදරු නිෂ්පාදන හා සෙල්ලම් බඩු අලෙවියෙහි දිවයිනේ විශාලතම හා පුරෝගාමී ආයතනයක් වන අපගේ බම්බලපිටිය, බොරැල්ල, මහනුවර, කුරුණෑගල, මාතර, මීගමුව හා අක්කරෙයිපත්තුව යන නගර වල පිහිටි ප්‍රදර්ශනාගාර ජාලයෙහි, ලොව සුපලතම සන්නාම සහිත නිෂ්පාදන පවතී.

නවතම ප්‍රදර්ශනාගාර දකුණු ලක අගනුවර ගාල්ල නගරයේදී විවෘත වේ.

අපගේ වර්ධනය වන ව්‍යාපාරික ඉලක්ක අරමුණු කරගත් අප සමඟ ගොඩනැගෙන්නට කැමති පහත සුදුසුකම් සපුරාලන, මනා පළපුරුද්දක් සහිත නිපුණත්වයන්ගෙන් හෙබි, ජව සම්පන්න තාරුණ්‍යයට පහත රැකියා අවස්ථාව සඳහා අයඳුම් කරුවන් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : ප්‍රදර්ශනාගාර සුපරීක්ෂක (පිරිමි)
=============================

# සුදුසුකම් :

~ තොග කළමනාකරණය පිලිබඳ දැනීම.
~ විකිණුම් ඉලක්ක සපුරාලිය හැකිවීම, මුදල් ප්‍රවාහන කළමනාකරණ හැකියාව හා ආයතන කළමණාකරුවන්ට තම සේවකයන්ට හා ගනුවෙනුකරුවන්ට සහාය වීමට ඇති හැකියාව.
~ ප්‍රදර්ශනාගාර කළමණාකරුට සහාය වීම.
~ ප්‍රදර්ශනාගාරයක වසර 3 - 4 ක පළපුරුද්ද
~ වයස අවු. 30 වඩා අඩු වීම.

ප්‍රධාන සුදුසුකම් ලෙස සැළකේ.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

### තෝරාගනු ලබන අයඳුම්කරුවන් සඳහා ආකර්ෂණීය වැටුප් EPF, ETF සහ දීමනා.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Kids & Toys International Pvt Ltd ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.

කිඩීස් ඇන්ඩ් ටෝයිස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමගම,
බර්නාඩ් බොතේජු සංකීර්ණය,
අංක 106/4, පළමු මහල,
දුටුගැමුණු මාවත, කොහුවල, දෙහිවල.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.kti.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Kiddies and Toys International (Pvt) Ltd

Aspiring to be the Most Trusted Establishment


Share this ad