පර්චස් 19 ඉඩම කඩුවෙල / Land in Kaduwela

For sale by AMILA BANDARA28 Oct 11:43 amKaduwela, Colombo

Rs 3,500,000

පර්චස් 19 ඉඩම කඩුවෙල

** වහාම නිවාස තැනිය හැකි , නව අධිවේගී වටරවුමේ පිවිසුමට මීටර් 500 ක දුරින් පර්චස් 19 පමණ ඉඩමක් ද පර්චස් 10 සහ 9 කොටස් වශයෙන්ද ගැනීමට හැකිය ... ( පර්ච් 1 : රු 350,000 )

** පර්චස් 10 - රු. 3,500,000
** පර්චස් 09 - රු. 3,150,000
වහාම විමසන්න .... ටෙලි ..නො ..


Address:
කඩුවෙල නව අධිවේගී වටරවුම පිවිසුම අසල
Land type:
Residential
Land size:
19.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776303319

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads