පොයින්ට් ගල් ඇල්ලිම

For sale by danushka amarasingha27 Aug 11:58 amKandy, Kandy


පොයින්ට් ගල් ඇල්ලිම සාධාරන මිල ගනන් වලට .
බඩු සමග හෝ වැඩ කුලියට පමනක් හෝ ඉටුකරවා ගැනිමට අපව අමතන්න .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Construction
Report this ad

Contact

  • 0727592266

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad