පෝරණු ගඩොල්

For sale by Roshan17 Oct 9:47 amPuttalam, Puttalam

Rs 14

පෝරණු ගඩොල් පහසු මිලට - (8.5” x 5.3” අතර ප්‍රමාණයෙන් යුත්)
ඔබගේ නිවසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා උසස් තත්වයේ පොරණු ගඩොල් නිෂ්පාදන ඉතා සධාරණ මිලකට ඔබත් සොයන්නේද? එසේ නොමැතිනම් ඔබගේ ඉදිකරීම් කටයුතු සදහා උසස් තත්වයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සොයනු ලබන පෙදරේරු මහතෙකුද? එසේත් නොමැතිනම් ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරනු ලබන වෙළෙද ආයතනයක්ද?
එසේනම් නම් ඉතා අනර්ඝ තත්වයෙන් යුත් පොරණු ගඩොල් ආනමඩුව ප්‍රදේශයේදී පහසු මිලට ලබාගැනීම සදහා අප අමතන්න.
ප්‍රවාහන පහසුකම්ද සැපයීමට හැක.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0779384187
  • 0713929390

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads