පොල්තෙල් හතරැස් ටැංකි

For sale by GAYAN12 Nov 6:22 pmColombo 6, Colombo

Rs 600,000

Negotiable


පොල්තෙල් හතරැස් ටැංකි 11500kg
අඩි 5 පළල ,අඩි 4.5 දිග ,අඩි 19.5 උස
ටැංකි 2ක් ඇත.
මිල ලක්ෂ 6 එකක් සහ

පොල්තෙල් හතරැස් ටැංකි 8500kg
අඩි 7 පළල,අඩි 10 දිග, අඩි 7 උස
ටැංකි 3ක්‌ ඇත.
තෙල් ගහන මෝටර් 2ක් , බට ලයින් , තරාදි 2ක්‌ ,
ලක්ෂ 18,

ෆොර්ක් ලිෆ්ට් මිට්ස්හුබිෂි ටොන් 2.5
ලක්ෂ 7

අදම අමතන්න
මිල ගණන් සකච්චා කරගත හැක.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0772578586

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad