පොල් තෙල් හිදින මැෂිම

For sale by Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising MEMBER13 Oct 2:59 pmMaharagama, Colombo

Rs 600,000

Negotiable


පැය 8 කට බැරල් 10 ක් (ලීටර් 210x 10) පොල් තෙල් සිදින මැෂීම වහාම විකිනීමට රැ 600,000 කට හෝ ආසන්න මිලකට


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0714558972
  • 0772915245

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising

Authorized ikman.lk agent in Pandura


Share this ad