පනාගොඩ දැඩිගමින් ඉඩමක්

For sale by Residential Land (Pvt) Ltd MEMBER12 Oct 2:58 pmKottawa, Colombo

Rs 1,500,000

Negotiable


අවසාන බිම් කොටස් 10
රු.10 000 ක් ගෙවා වෙන් කරවා ගන්න
• නිරවුල් ඔප්පු
• නළ ජලය
• තෙකලා විදුලිය
• පුළුල් පිවිසුම් මාර්ග
• පුළුල් කාණු පද්ධති
• බැංකු ණය පහසුකම්
• පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම
ආදී සියලු පසුකම් සහිතව

පර්චසය රු.150 000 සිට


Address:
Dadigama
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0112781315
  • 0710409705

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Residential Land (Pvt) Ltd

Real Estate Development & Housing Construction


Share this ad