පලාතොට ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop MEMBER30 Sep 5:19 pmKalutara, Kalutara

Rs 2,600,000

Negotiable


කළුතර නගරයට කි.මී. 1ක් දුරින් පලාතොට පාරට සමීපව " පැරඩයිස් ගේට් " ඉඩමෙන් පර්චස් 10.35ක අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට.
නිරවුල් ඔප්පු.
මායිම් වැටක් ගසා තිබේ.
ඉතා හදිසියට විකිණීමට.
බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි.ගැනුම්කරුවන් පමණක් කතා කරන්න.


Address:
පලාතොට පාර , කළුතර
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.35 perches
Report this ad

Contact

  • 0342235098
  • 0777203760

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop

Authorized ikman.lk agent in Kaluthara


Share this ad