පිරිසිදු කරන්නන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | R.N.M.Advertising MEMBER 5 Oct 9:46 amKiribathgoda, Gampaha

# තනතුර - පිරිසිදු කරන්නන් - ශ්‍රී ලංකා
============================

- පෙ.ව. 10 න් පසු සහතික පත්‍ර සමග පැමිණෙන්න.
- ආහාර පාන නිල ඇදුම් නොමිලේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

ඹරේන්ජ් රෙස්ටුරන්ට්
අංක 80/A
විහාර මාවත
කැළණිය


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0712145453

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | R.N.M.Advertising

Authorized ikman.lk agent in Makola


Share this ad