පිළිගැනීමේ සහ ආරක්‍ෂක නිලධාරී (කාන්තා)

Posted by Jafferjee Brothers - Tea Bags Department 28 Nov 7:35 pmColombo 14, Colombo

තේ අපනයන ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයකු වන අප හා එක්වීමට ඔබටත් අගනා
අවස්ථාවක් !

# තනතුර : පිළිගැනීමේ සහ ආරක්‍ෂක නිලධාරී (කාන්තා)
Receptionist cum Lady Security Officer
=========

# සුදුසුකම් :

~ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත්ව තිබිම
~ වයස අවු. 40 – 50 අතර වීම
~ සිංහල, දමිළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂා අතරින්
~ අවශ්‍ය විට රාත්‍රී සේවය කිරීමේ හැකියාව

** භාෂා දෙකක් හෝ හැසිරවීමේ හැකියාව තිබිම අමතර වාසියක් වනු ඇත.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.
[ පරිවාස කාලය තුල රු.25,000/= ක අවම වැටුපකට අමතරව පහත සදහන් පහසුකම් නොමිලේ සපයනු ලැබේ.
දිවා ආහාර, නිළ ඇදුම්, විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවය සහ නියමිත ඖෂධ සහ වසරකට දෙවරක් ලබා දෙන ප්‍රසාද දීමනා ]

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා පහත ලිපිනය වෙත සතියේ දිනයන්හි පෙ.ව. 8.30 ත් ප.ව. 3.00 ත් අතර සහතික පත්ද රැගෙන පැමිණෙන්න.

ජැෆර්ජි බ්‍රදර්ස් ටී බෑග් අංශය,
නො.150, ශාන්ත ජෝශප් විදිය, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්
කොළඹ 14.
[ සමගිපුර මහල් නිවස අසල දෙවනි ප්‍රධාන දොරටුවෙන් පැමිණෙන්න. ]


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
www.jb.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad