පිචිච මල්

For sale by Sanjeewa Madage14 Sep 8:17 pmKadawatha, Gampaha

Rs 300

අඩු මිලට පිචිච මල් විකිණිමට අැත.

හුන්ඩුවක් 300 ක් පමණි.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0716450212
  • 0112971654

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads