පහන් තීර සාදන යන්ත්‍ර

For sale by chameera14 Nov 11:47 amMaharagama, Colombo

Rs 900

Negotiable


පහන් තීර සාදන යන්ත්‍ර ඉතා අඩු මුදලට විකිනීමට ඇත.
පහන් තීර සැදීමට ගන්නා රෙදි ,ඉටිකවර විකිනිමට ඇත.
තවද ඔබ විසින් නිමකරන පහන් තිර පැකට් සාධාරන මිලකට මිලදි ගනු ඇත.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0718293640
  • 0770039823

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad