පොර කුකුළන්

For sale by Harindra10 Sep 11:09 pmAmbalangoda, Galle

Rs 75,000

Negotiable


ඉන්දීය මව් සතුන් අානයනය කර මෙරටදී බෝ කරන ලද ක්‍රීඩා කිරිීමට දක්ෂ පොර කුකුළන් ගැහැනු සතුන් 12 සහ පිරිමි සතුන් 05 ඉක්මනින් විකිණීමට. අදම කතා කර පැමිණ බලන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Type of animal:
Bird
Report this ad

Contact

  • 0713967999

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad