පොල් ඉඩමක් | නාරම්මලින් | විකිණීමට

For sale by Sell Fast | NewAge | Narammala MEMBER 4 Sep 3:30 pmNarammala, Kurunegala

Rs 13,000,000

Negotiable


අයිතිකරුගේ නම :- අරුණ ශාන්ත

* අනර්ග ඉඩමක්
* නිස්කලංක පරිසරය
* නාරම්මල නගරයට කි.මි 3.5 යි
* නාරම්මල සිට කුලියාපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මි.800 යි
* පොඩි නිවසක් අැත
* ජලය සහ විදුලිය
* පිරිසිදු ලියකියවිලි
* පොල් වගාවක් සහිතයි දෙවන වගාව දමා අැත
* ඉඩම වටා ශක්තිමතිව වැට ගසා අැත

For Immediate Sale... / ඉක්මනින් විකිණිමට...
For Best Price... / හොදම ඉල්ලුමට...
Call For More Details...
වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අමතන්න...
----------------------------------------------------
Ad Post By / දැන්වීම පලකිරීම
Sell Fast | NewAge | Narammala
Authorized ikman.lk Agent In Narammala
බලය ලත් ikman.lk නියොජිත නාරම්මල

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Narammala
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land size:
3.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0779727678
  • 0769656527
  • 0702306281

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | NewAge | Narammala

Authorized ikman.lk agent in Narammala


Share this ad