පදිංචියට වටිනා නිවසක් ඇඹිලිපිටිය

For sale by Ranjith Ekanayake Property MEMBER 9 Oct 3:38 pmEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 6,000,000

Negotiable


ඇඹිලිපිටිය රෝහල් පාරට මුහුන ළා ඇත. වටේ තාප්පය, කාමර 4, සාලය,කෑම කාමරය, මුලුතැන් ගෙය,නාන කාමරය, එලිය පැත්තෙන් නෑමට හා වැසිකිලි පහසුකම්, පිරිසුදු සින්නක්කර ඉඩම. පරික්ෂා කිරීම සවස: 2 න් පසුව අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
නව නගරය, ඇඹිලිපිටිය
Beds:
4
Baths:
1
House size:
1,800.0 sqft
Land size:
17.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0712242503
  • 0767213584

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad