පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක්

For sale by sumeda 8 Sep 9:06 pmHomagama, Colombo

Rs 2,300,000

Negotiable


Kiriwaththuduwa munamalewatta, 2 wana patumagen agana perch 20 k wikineemata atha.kottawa nagarayata winadi 20 ( by bus)

I do not want to be contacted by telemarketers.


Land type:
Residential
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0718667678

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad