පදිංචියට නිදහස් තැනක් - ඇඹිලිපිටිය

For sale by Ranjith Ekanayake Property MEMBER14 Oct 10:24 pmEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 8,000,000

Negotiable


ඇඹිලිපිටිය සිට මිද්දෙනිය පාරේ 3 km පමණ දුරින් හුලංදාව හන්දියෙන් මොදරවාන පාරේ 2 km පමන දුරින් ඇත,ගොඩ ඉඩම අක්කර 2 1/2 කි.කුඹුර අක්: 1/2 කි. පොල් ,තැඹිලි, කොස් ,පුවක්, ගම්මිරිස් ආදියෙන් වැඩුණු සරුසාර ඉඩමකි.නිදහස් මනරම් පරිසරයකි. නිවාඩු නිකේතනයකට ඉතා සුදුසුය. පදිංචියට සුදුසු නිවසකි. ඉතා පිරිසුදු භූගත ජලය ඇත.නියං කාලෙටවත් නොසිදේ. ස්ථාන පරික්ෂාවෙන් පසු මිල සාකච්චා කර ගත හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
ශක්ති මාවත,මොදරවාන, ඇඹිලිපිටිය
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
3.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0712242503
  • 0767213584

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad