පැරණි පුස්කොළ පොත්

For sale by Indunil Priyantha 7 Nov 5:40 amMawanella, Kegalle

Rs 125,000

Prani pus kola poth ekatuwak vikinimata tawat perani upakarana nerabimata miladi genimata senavirathna antique " FB"pivisenna


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0784935994

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads