පැරණි බුදු පිළිම

For sale by උදය ශාන්ත12 Oct 11:58 amGampaha, Gampaha

Rs 100,000

Negotiable


ඉතා වටිනා බුදු පිළිම 2 සහ බිත්ති සැරසිලි (ඉර සහ හද) ඉක්මනින් විකිණීමට කතා කරන්න වැඩි විස්තර සදහා skip හරහා කතා කල හැක


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0769623046

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads