පැරමවුන්ට් මොබයිල් සර්විස්

For sale by kasun14 Sep 11:54 amPiliyandala, Colombo


ඔබගේ නිවසේ කාර්යාලයේ සීයලුම නවඉදීකීරීම් සහ අලුත්වැඩියා කටයුතු විශ්වාසවන්තව කරදෙනු ලැබේ.

අපගේ සේවාවන්;

.ටයිල් කීරීම් (නිවාස බාත්රුම් සහ කර්මාන්තශලා)
.සියලුම නවීන සහ පැරනි නානකාමර ෆිටින්ස් සවිකිරීම
.වහල කුමේර බැදීම
.ග්‍රිල්, ගේට්ටු සහ යකඩ වහලවල් සෑදීම
.නිවාස සහ කර්මාන්තශාලා වල සියලුම විදුලි දොශ අලුත්වැඩියාව
.වායුසමීකරණ අලුත්වැඩියාව
.කර්මාන්තශාලා සහ නිවස වයරින් කිරීම
.වතුපිටි සුද්දකිරීම

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Electronics / Engineering
Report this ad

Contact

  • 0777245024
  • 0729364624

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad