පාරිබෝගික සේවා නියෝජිත

Posted by Sell Fast Gampaha MEMBER12 Oct 11:28 amGampaha, Gampaha

# රැකියා තනතුර : පාරිබෝගික සේවා නියෝජිත
==================================

# සුදුසුකම් :

# අ.පො.ස උසස් පෙළ පෙනී සිටීම
# වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබිම
# මොටෝර් සයිකලයක් තිබීම අමතර සුදුසු කමකි
# කාර්යක්ෂම අයෙකු වීම
# නවාතැන් පහසුකම් ද ලබාදිය හැකිය
# A/L අවසන් කළ ඔබටත් අනගි රැකියා අවස්ථාවක්...

# කාර්ය භාරය :

# Ikman.lk හි add පලකිරීමට පිරිමි ළමුන් දෙදෙනෙක්‌ අවශයි

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

# Jayakody car sale GAMPAHA


Industry:
Customer Service
Job type:
Full time
Company website:
ikman.lk/en/shops/sellfast-pasyala
Report this ad

Apply for this job

  • 0777755750

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast Gampaha

Authorized ikman.lk Agent in Gampaha


Share this ad