පාරිභෝගික සේවා සපයන්නන්

Posted by Sell Fast | Gampaha Town MEMBER29 Sep 12:17 pmGampaha, Gampaha

A/L අවසන් කළ ඔබටත් අනගි රැකියා අවස්ථාවක්...

# තනතුර : පාරිභෝගික සේවා සපයන්නන්
==============================

# සුදුසුකම් :

* අ.පො.ස උසස් පෙළ පෙනී සිටීම
* වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබිම
* ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් තිබීම
* මෝටර් සයිකලයක් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි
* කාර්යශූර / අවංක අයෙකු වීම

# කාර්ය භාරය :

Ikman.lk හි ad පළකිරීම, මුදල් සහ ඡායාරූප ලබා ගැනීම.

# වැටුප :

ස්ථිර මාසික වැටුප, EPF, ETF, Life insurance සහ කොමිස්
දක්ෂතාවය සහ පළ පුරුද්ද මත ඉහළ වැටුප් ලබාගත හැක.

# අයදුම් කරන ආකාරය :

දින 30 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 12,000 per month (Negotiable)
Industry:
Customer Service
Job type:
Full time
Company website:
www.ants.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0772820498

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Gampaha Town

Authorized ikman.lk agent in Gampaha


Share this ad