පානදුර වියාපාරික ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | විජයසේකර දැන්වීම් ආයතනය MEMBER14 Sep 11:04 amPanadura, Kalutara

Rs 25,000,000

Negotiable


පානදුර කෙසෙල්වත්ත වියාපාරික ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට. කෙසෙල්වත්ත හන්දියේ දැනට ඉතා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන (Grocery) මහල් 4න් යුත් (පර්චස් 4) (2700Sq) වියාපාරික ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට ඇත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Building
Address:
Keselwatte, Panadura
Size:
2,700 sqft
Report this ad

Contact

  • 0777413975

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad