පානදුර - නල්ලුරුව ප'ච් 10.75 ක් වූ ඉඩම

For sale by Mr.A.C.Hettige20 Sep 8:21 pmPanadura, Kalutara

Rs 3,225,000

Negotiable


දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා කොළඹ අවටින් පදිංචිය සොයන්නන්ට වඩාත් සුදුසු උසස් නේවාසික පරිසරයක පිහිටා ඇත.අනුමත පිඹුරුපත් ඇත.ප'ච් එකක් ලක්ෂ තුනකි.හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට විකිණේ.මිල සාකච්ඡා කල හැකිය.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
No:104/15,Bodhirukkarama Rd,Nalluruwa,Panadura.
Land type:
Residential
Land size:
10.75 perches
Report this ad

Contact

  • 0773312291

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad