පානදුර ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

For sale by Wasana 8 Sep 11:47 amPanadura, Kalutara

Rs 450,000

Negotiable


පානදුර නගර සමීපයේ වලාන තිස්ස මාවතේ පිහිටි ජල විදුලියද සහිතව පර්චස් 15 ක ඉතා අගනා තැනිතලා ඉඩමක් නිරවුල් ඔප්පුද සමග විකිණීමට ඇත.

පර්චසයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 4.5 වන අතර විස්තර සදහා අමතන්න -

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
පානදුර, වලාන, තිස්ස මාවත
Land type:
Residential, Other
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0718644376

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads