ඔස්කා මවි සතුන් ( Oscar Breeders )

For sale by Oscar Fish Farm(PVT)Ltd.12 Nov 10:54 pmHomagama, Colombo

Rs 6,500

Negotiable


අමතර ආදායමක් ලබාගැනීමට ආනයනය කළ ඔස්කා (Oscar) මවි සතුන් මගින් නිසිපරිදි අභිජනනය කර කුඩා මත්ස්‍ය පැටවුන් නැවත අප ආයතනය විසින්ම මිළදි ගැනීම සිදුකරයි.

ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට පෙර අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු සහ පුහුණුව නොමිලේ ලබාගැනීමට ද ඔබට හැකිය.


Type of animal:
Fish
Report this ad

Contact

  • 0779497373

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads